HZ. HATICE'NIN KIMLIĞI, ÜSTÜN KIŞILIĞI VE PEYGAMBERIMIZ (A.S.)LA EVLENMEK İSTEYIŞI

Hz. Hatice; Cahiliye devrinde Tahine diye anılırdı. İki kere evlenmiş ve dul kalmıştı. Nefise binti Münye (Ümeyye) der ki: "Hatice binti Huveylid, b. Esed, b. Abduluzza, b. Kusayy; işini bilir ve sıkı tutar, sağlam karakterli…

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)I KORUMAK ÜZERE HÂŞIM VE MUTTALIB OĞULLARININ EBU TALIB'IN ÇEVRESINDE TOPLANMALARI

Kureyş müşrikleri birbirlerini Peygamberimiz (a.s.)in ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman, her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu…

MÜŞRIKLERIN PEYGAMBERIMIZ (A.S.)A VE MÜSLÜMAN OLANLARA İŞKENCELER YAPMAYA BAŞLAMALARI

Kureyş müşrikleri; Peygamberimiz (a.s.)a ve Kureyşîlerden Müslüman olup Peygamberimiz (a.s.)la birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha kat davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar,…

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN İBN ÜMMI MEKTUM YÜZÜNDEN UYARILMASI

Bir gün Peygamberimiz (a.s.) Kuneyş müşriklerinin ulularından, yanında bulunan[322] Velid b. Mugîre'yi[323] İslâmiyete davet ettiği[324] ve "Söylediklerimde bir sakınca görüyor musun?" diye sorduğu, onun da "Hayır!" dediği[325]…

ÜBEYY B. HALEF'IN ÖLDÜKTEN SONRA DIRILMEYI İNKÂR EDEREK PEYGAMBERIMIZ (A.S.)LA TARTIŞMASI

Kureyş müşriklerinden, içlerinde Übeyy b. Halef, Âs b. Vâil ve Velid b. Mugîre'nin de bulunduğu bir cemaat, öldükten sonra dirilmenin imkânsızlığını aralarında konuştular. Übeyy b. Halef onlara: "Muhammed'in 'Hiç şüphesiz,…

PUTA TAPANLARIN PEYGAMBERIMIZ (A.S.)LA TARTIŞMALARI

Peygamberimiz (a.s.) bir gün Mescid-i Haram'a girdiği sırada, Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden[204] Velid b. Mugîre ve daha birçok kimseler[205] Kabe'nin Hatîm'inde oturuyorlardı .[206] Peygamberimiz (a.s.) da, varıp…