Ebû Bekir b. Ebî Kuhâfe

Ebû Bekir b. Ebî Kuhâfe. Asıl ismi Abdullah’tır. Ebû Bekir künyesi ile anılmıştır. Miladi 573 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Efendimiz’in (sas) kayınbabasıdır. Kızı Âişe validemiz, Efendimiz (sas) ile evlidir. Fakat konu Ebû Bekir (ra) olunca sadece kayınbabası deyip geçemiyoruz. Efendimiz’in (sas) hayatına baktığımızda Ebû Bekir’in (ra) olmadığı bir hadise göremezsiniz.

İlk iman edenlerdendir. Hicret’te Efendimiz’in (sas) yol arkadaşıdır. Sevr mağarasında “iki kişinin ikincisidir.”(93)İslam’ın ilk halifesidir.

Efendimiz’e (sas) namaz kıldırmış, O (sas) hayatta iken müminlere imamlık yapmıştır.

Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebû Bekir! Ümmetimden cennete girecek olan ilk kişi hiç şüphe yok ki sensin.”(94)

Miladi, 634 yılında Medine’de vefat etmiştir. Ebû Bekir’in (ra) kabri Mescid-i Nebevi’de Yeşil Kubbe’nin tam altında Efendimiz’in (sas) mübarek kabrinin yanı başındadır.

_____________
93. Tevbe Suresi 9/40
94. Ebû Davud, 4652

Ömer b. Hattab

Ömer b. Hattab. Künyesi Farûk’tur. Farûk, “Hak ile batılı birbirinden ayıran” demektir. Bu künyeyi kendisine bizzat Efendimiz (sas) vermiştir. Miladi, 584 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Efendimiz’in (sas) kayınbabasıdır. Kızı Hafsa validemiz Efendimiz (sas) ile evlidir. İslam’ın ikinci halifesidir.

Celal sıfatlı, çabuk sinirlenen ve haşemetli bir görünüme sahip olan Ömer (ra) hakkında Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:

“Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a ye min ederim ki, Ey Ömer! Şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu değiştirip, başka bir yola sapar.”(95)

Miladi, 644 yılında Medine’de şehit olmuştur. Ömer’in (ra) kabri Mescid-i Nebevi’de Yeşil Kubbe’nin tam altında Efendimiz’in (sas) mübarek kabrinin yanında Ebû Bekir’in (ra) kabrinin yanındadır. Üç aziz dost yan yanadır. Ömer (ra) şehadetine yakın günlerde hep şöyle dua ediyordu:

“Ey Allah’ım beni, senin yolunda şehadetle rızıklandır. Peygamber’inin beldesinde canımı al!”(96) Rabbinden istediği gibiMedine’de şehit olmuştur.

________________
95. Buhari, Fedâilu’l-Ashâb,9;
96.Sallâbî, Ali Muhammed, Mü’minlerin Emiri Hz. Ömer Hayatı, Şahsiyeti ve Yaşadığı Çağ, s.673

Mus’ab b. Umeyr

Mus’ab b. Umeyr. Künyesi Mus’abü’l-Hayr / Hayırlı Mus’ab. Bu künyeyi kendisine bizzat Efendimiz (sas) vermiştir. Efendimiz’in (sas) bacanağıdır. Miladi, 585 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Mus’ab b. Umeyr (ra), Efendimiz’in (sas) hanımı Zeyneb b. Cahş (sas) validemizin kız kardeşi olan Hamne b. Cahş (ra) ile evli olmasından dolayı Efendimiz’in (sas) bacanağıdır.

İslam mücahidlerinin aşık olduğu bu yiğit sahabi, hakkında Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah’a hamd olsun. Şu genci görüyor musunuz? O, önceden anne ve babasının en sevgili varlığı idi. Daha sonra Allah ve Resulü’nün sevgisi, anne ve babasının sevgisine galebe çaldı. O da, Allah’ı ve Resulü’nü anne ve babasına tercih etti.”(97)

Mus’ab b. Umeyr (ra) 40 yaşında iken Miladi 625 yılında Uhud savaşında şehit olmuştur. Şehit olduğunda arkasında Zeyneb isimli bir kız evladı bırakmıştır.

______________

97. Buhari, Cenâiz,27; Müslim, Cenâiz,44