Beğendiği Bir Şeyi Gördüğünde

Allahım, ona bereket ihsan eyle.

Allahım, ona bereket ihsan eyle.