Belaya Uğrayan Birini Gördüğünde

Seni imtihan ettiği bu belâdan bana afiyet veren ve mahlûkatının bir çoğundan beni üstün kılan Allah’a hamd olsun.

Seni imtihan ettiği bu belâdan bana afiyet veren ve mahlûkatının bir çoğundan beni üstün kılan Allah'a hamd olsun.