Cenaze Defnedildikten Sonra

Çevredekilere; “kardeşiniz için mağfiret dileyin ve onun adına (dini üzerine) sabit olmasını isteyin” denir ve kabrin başında Bakara sûresinin evveli ile sonu okunur.