Ebû’l-Âs bin Rebî

Ebû’l-Âs bin Rebî. Mekke’de Efendimiz’le (sas) ile birlikte “el-Emin” lakabı ile anılan ender kişilerden biridir. Efendimiz’in (sas) kızı Hazreti Zeyneb (ra) ile evliydi. Mekke’de dünyaya gel-miştir.(62)

Ebû’l-Âs (ra), Hazreti Hatice (ra) validemizin kız kardeşi Hale’nin oğludur. Çok güvenilir bir tüccar olması ile Mekke’de bilinir ve tanınırdı. Hazreti Zeyneb (ra) ile Ebû’l-Âs’ın evliliği İslamdan önce gerçekleşmiştir.

Ebû’l-Âs (ra), ilk zamanlar müslüman olmamıştır. Ancak iman edip babasıyla İslam yolunda yürüyen hanımına da hiçbir tepki vermemiş; hanımını Mekkelilerin zulmüne karşı korumuştur. Yıllar sonra iman etmesi hem hanımını hem de Efendimiz’i (sas) çok mutlu etmişti. Çünkü Ebû’l-Âs (ra) çok dürüst biriydi.

Ebû’l-Âs (ra), Miladi 634 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Osman bin Affan

Osman bin Affan. Kendisine “Zinnureyn” derlerdi. Efendimiz’e (sas) ard arda iki kez damat olmasından dolayı bu lakab ile anılmıştır. İlk olarak Efendimiz’in (sas) kızı Hazreti Rukiyye (ra) ile evlendi. Hazreti Rukiyye’nin (ra) vefatınan sonra, Efendimiz’in (sas) diğer kızı Hazreti Ümmü Gülsüm (ra) ile evlenmiştir. Ayrıca Efendimiz’in (sas) halası Beyza’nın kızının oğludur. Miladi, 577 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Osman (ra), ilk iman edenlerdendir. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle Müjdelenen) on kişiden biridir. Allah ve Resulü yolunda yapılacak ne varsa hepsini yapmış bir sahabidir.

En büyük ahlak sahibi Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle buyurmaktadır: “Osman, kendisinden meleklerin bile hayâ ettiği bir insandır.”(63)O kadar hayalı ve edepliydi ki, tertemiz olanmelekler bile ondan hayâ ederlerdi.

Hazreti Osman (ra), 80 yaşında Kur’an-ı Kerim’in başında şehit olarak vefat etmiştir.

Ali bin Ebî Talib

Ali bin Ebî Talib. İsminin anlamı; “Yüce, ulu, şerefli” demektir. Efendimiz’in (sas) kızı Hazreti Fatıma (ra) ile evliydi. Ayrıca Efendimiz’in (sas) amcası Ebû Talib’in oğludur. Miladi, 600 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Ali (ra), İslam’ın eşşiz sahşiyetlerinden bir şahsiyettir. Böyle bir şahsiyeti kısa satırlarla anlatmak hiç kolay değildir. Büyük bir alim olan Ahmed b. Hanbel, onun hakkında şöyle bir ifade kullanır: “Ali’nin hayatı için nakledilenler o kadar çoktur ki, başka hiçbir sahabi için böyle bir nakil olmamıştır.”(64)

Bundan dolayı Hazreti Ali’nin (ra) hayatını; İnşaallah başka bir konuda genişçe anlatırız.

Hazreti Ali’nin (ra) iki büyük şahsiyeti vardır: Komutanlık ve Alimlik…

Hayber fethinde, Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle demiştir: “Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki; O, Allah’ı ve Resulü’nü sever, Allah ve Resulü de onu sever.”(65)Nasılbir ilmi olduğuna dair ise şunu söylemiştir: “Ben ilim şehriyim, Ali ise onun kapısıdır.”(66)

Hazreti Ali (ra), Kufe’de camiye giderken, 61 yaşında şehit olmuştur.

_____________

64. Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/32

65. Müslim, Fedailü’s-Sahabe, 34

66. Tirmizi, 3723

______________

63. Müslim, Fedailü’s-Sahabe, 1866

___________________

62. Doğum yılı tespit edilemedi.