• Ebu Bekir (r.a.)
  • Ömer bin Hattab (r.a.)
  • Osman bin Affan (r.a.)
  • Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)
  • Abdurrahman bin Avf (r.a.)
  • Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.)
  • Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.)
  • Sâid bin Zeyd (r.a.)
  • Talha bin Ubeydullah (r.a.)
  • Zübeyr bin Avvam (r.a.)