İsm-i Celil – Tesbih Adedi – Tesbih Niyeti

Allah 66 Her türlü istek, tüm duaların kabulü
Er-Rahmân 298 Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm 258 Maddi ve manevi rızka nail olmak
El-Melik 90 Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs 170 Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm 131 Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğge çıkmak
El-Mü’min 137 Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin 145 İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz 94 Düşmanlara galip gelmek El-Cebbâr 206 İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir 662 İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak,
El-Bâri 214 İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr 306 Zalimleri ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb 14 Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat
Er-Rezzâk 308 Bol rızıklı ömür
El-Fettâh 489 Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim 150 İlim zenginliği
El-Kabid 903 Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Basıt 72 Rızkının genişlemesi ve bereketi
El-Hafid 1481 Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi’ 351 İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil 770 Düşmanları zelil etmek
Es-Semi’ 180 Duaların kabulü
El-Basir 302-112 Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem 68 Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl 104 Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık
El-Habîr 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm 88 Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm 1020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr 1286 Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
Eş-Şekûr 526 Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık
El-Aliyy 110 Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması,
El-Kebîr 232 Hürmet sahibi olmak, maddi ve manevi büyüklük
El-Hafîz 998 Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb 80 Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl 73-5329 Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb 55-3025 Duaların kabul olunması
El-Vâsi’ 137 Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği
El-Hakîm 78-6084 İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd 20-400 İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd 57-3249 İzzet ve şerefin artması
El-Bâis 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak,
Eş-Şehîd 319 Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak 108 Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl 66 Allah’tan her türlü yardım görmek
El-Kavî 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması, Zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn 500 Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy 46-2116 Her işte Allah’ın yardımını istemek
El-Hamîd 62-3844 Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî 148 Zekanın kuvvetli olması
El-Mubdi 57 Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd 124 Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî 68 İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît 490 Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay 18-324 Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm 156 Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid 14-196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid 48 Kazancım bolluğu ve şerefli bir hayat
El-Vâhid/El-Ehad 19-3669 Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması,
Es-Samed 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir 744 Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim 184 Daima yükselmek
El-Muahhir 847 Kötü ve belalı birini veya bir işin uzaklaşması
El-Evvel 37 Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir 801 Ömrün uzunluğu
Ez Zâhir 1106 Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Muteâlî 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığı artması
El-Vâlî 47 Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr 202 Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb 409 Tevbelerin kabulü
El-Muntakım 630 Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv 156 Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf 287 Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü’l-Mülk 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1100 İşlerin kolay ve asan olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî 1060 Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî 1100 Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni’ 161 Kaza ve belalardan emin olmak
Ed Dârr 1001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
En Nâfi’ 201 Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En Nûr 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması
El-Bedî’ 86 Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik
El-Bâkî 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris 707 Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık
Er-Reşîd 514 Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr 298 Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak