Şüheda-yı Uhud

Arapca

Turkce

Şüheda-yı Uhud (Türkçe)

NOT: Okurken kalınan yerin kolay takip edilmesi ve paylaşarak okumanın kolaylaşması adına 10 arlı 7 bölüm halinde ayarlanmıştır. Telefondan okuyanların yatay formda okuması tavsiye olunur.

*

ŞÜHEDA-YI UHUD

*1
Seyyidinâ Hamza İbni Abdulmuttalib el-Muhâcirî (r.a.)
Seyyidinâ Ebî Eymen Mevlâ Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ebî Hanne el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ebî Süfyan ibn el-Haris el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ebî Hubeyre ibn el-Hâris el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Enes ibn-i Nadr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Uneys ibn-i Katâde el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Evs ibn el-Erkam el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Evs ibn-i Sabit el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ İyâs ibn-i Evs el- Ensarî (r.a.)

*2
Seyyidinâ İyâs ibn-i Adiyy el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sâbit ibn-i Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sâbit ibn-i Vakş el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sa’lebe ibn-i Sa’d el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sakf ibn-i Ferve el- Ensarî (r.a.)
Seyyidınâ El-Hâris ibn-i Enes el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Evs el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Adiyy el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Hubab ibn-i Kayzıyy el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Hubeyb ibn-i Yezîd el- Ensarî (r.a.)

*3
Seyyidinâ Huseyl ibn-i Cabir el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Hanzala ibn-i Amir el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Harice ibn-i Zeyd el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Hallâd ibn-i Amr ibn-i Cemuh el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Hayşemete ibn-i Hâris el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Zekvan ibn-i abdi Gays el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Rifâa ibn-i Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Rifâa ibn-i Vakş el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Subey’ ibn-i Hâtıb el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sa’d ibn-i er-Rabi’ el- Ensarî (r.a.)

*4
Seyyidinâ Said ibni Süveyd el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Seleme ibn-i Sâbit el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Süleym ibn-i el-Hâris el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Süleym ibn-i Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Sehl ibn-i Kays el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Şemmas ibn-i Osman el-Muhâcirî (r.a.)
Seyyidinâ Sayfiyy ibn-i Kayzıyy el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Damra bin Amr el-Cüheyniyy el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i Muhalled el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ubâde ibn-i el-Haşhaş el- Ensarî (r.a.)

*5
Seyyidinâ Abbâd ibn-i Sehl el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Abbas ibn-i Ubâde el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Abdullah ibn-i Cübeyr el- Ensarî ‘ (r.a.)
Seyyidinâ Abdullah İbn-i Cahş el-Muhâcirî (r.a.)
Seyyidinâ Abdullah ibn-i Selime el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Haram el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Vehb el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ubeyd ibn-i et-Teyyihâni el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Ubeyd ibn-i el-Muallâ el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Utbe ibn-i Rebî el- Ensarî (r.a.)

*6
Seyyidinâ Umâre ibn-i Ziyad el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i İyâs el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn Sâbit el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i el Cemuh el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i Kays el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i Mutarrif el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Amr ibn-i Muâz el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Antere Mevlâ Süleym el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Kays ibn-i Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Kays ibn-i Muhalled el- Ensarî (r.a.)

*7
Seyyidinâ Keysan Mevla elmaziniyyin el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Mâlik ibn-i İyas el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Mâlik ibn-i Sinan el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Mâlik ibn-i Nümeyle el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Mücezzer ibn-i Ziyad el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (r.a.)
Seyyidinâ Nu’man ibn-i Abdi Amr el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Nu’man ibn-i Mâlik el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Nevfel ibn-i Sa’lebe ibn-i Abdillah el- Ensarî (r.a.)
Seyyidinâ Yezîd ibn-i Hâtib el- Ensarî (r.a.)
*****