Safiyye b. Abdülmuttalib

Safiyye b. Abdülmuttalib. Efendimiz’in (sas) halasıdır. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Safiyye (ra), baba bir kardeştir. Meşhur Sahabi Zübeyr b. Avvam’ın da (ra) annesidir. Miladi, 567 yılında, Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Safiyye (ra) validemiz aynı kardeşi Hazreti Hamza (ra) gibidir. Çok cesur ve korkusuz bir hanım sahabidir. Müslümanlar içerisinde hain bir düşmanı öldüren ilk hanımdır. Hendek Gazvesi sırasında kendilerine saldırı hazırlığı içerisinde olan bir Yahudiyi öldürerek böyle bir özelliği kazanmıştır.

Efendimiz (sas), Safiyye (ra) halası ile şakalaşmayı çok severdi. O şakalardan bir tanesi meşhurdur. Birgün Safiyye validemiz Efendimiz’den (sas) cennete girmek için dua ister. Efendimiz (sas) ise: “Yaşlılar cennete giremez ki!” diye cevab verir. Safiyye validemiz (ra) bu cevab karşısında çok üzülür ve ağlamaya başlar. Efendimiz (sas) bu şakanın hakikatini dile getirir: “Sen Kur’an’ın şu ayetini okumadın mı? ‘Biz o kadınları yeni bir yaratılışla yaratmışız ve onları bakireler yapmışızdır’(80) Ben yaşlılar cennete giremez derken, yaşlı olarak giremez demek istemiştim.” Bu sözün karşısında Safiyye validemiz çok sevinir ve gülmeye başlar.(81)

Hazreti Safiyye (ra), İslam’ın ilk günlerinde iman ederek daima yeğenin arkasında durmuştur.

Hazreti Safiyye (ra), Miladi 640 yılında Medine’de vefat etmiştir.

_________
80. Vâkıa Suresi, 56/35, 36
81. Ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. VII, s. 155

Âtike b. Abdülmuttalib

Âtike b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “İffetli ve pak kadın” demektir. Efendimiz’in (sas) halası. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Âtike anne-baba bir kardeştir. Mekke’de dünyaya gelmiştir.(82) Hazreti Âtike (ra), şair bir kişiliğe sahiptir. Şiirleri ile sürekli yeğenini övmüş ve onun yanında olduğunu belirtmiştir.

____________
82. Doğum tarihi tespit edilemedi.

Berre b. Abdülmuttalib

Berre b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Saliha ve hayırlı kadın” demektir. Efendimiz’in (sas) halası. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Berre anne-baba bir kardeştir. Mekke’de dünyaya gelmiştir.(83) Hazreti Berre (ra) hayatı hakkında fazlaca bir bilgiye sahip değiliz. Onu Efendimiz’in (sas) halası olduğunu bilmemiz bile yeterlidir.

______________

Ümeyme b. Abdülmuttalib

Ümeyme b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Annecik, küçük anne” demektir. Efendimiz’in (sas) halası. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Ümeyme anne-baba bir kardeştir. Mekke’de dünyaya gelmiştir.(84)

Hazreti Ümeyme (ra), Efendimiz’in (sas) halası olmanın yanında; bir de kızı Hazreti Zeyneb (ra) validemiz Efendimiz (sas) ile evliydi. Bir diğer kızı Hamle de Mus’ab b. Umeyr (ra) ile evliydi. Damadlarından biri Peygamber Efendimiz (sas) diğer damadı ise İslam’ın yiğitlerinden bir yiğit olan Baş Mücahidlerden ve Uhud’un şehitlerinden Mus’ab b. Umeyr’dir(ra).

Hazreti Ümeyme (ra) Uhud savaşında, kardeşi Hazreti Hamza’yı (ra), oğlu Abdullah b. Cahş’ı (ra) ve damadı Mus’ab b. Umeyr’i (ra) kaybetmiştir. Ne büyük bir tevafuk ki bu üç aziz şehitin kabirlerin yan yanadır.

Beyzâ b. Abdülmuttalib

Beyzâ b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Bembeyaz, günah-sız ve lekesiz” demektir. Efendimiz’in (sas) halasıdır. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Ümeyme anne-baba bir kardeştir. Miladi, 542 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Beyzâ (ra) kızı Ervâ (ra), Hazreti Osman’ın (ra) anne-sidir. Efendimiz’in (sas) Peygamber olmasından iki yıl sonra vefat etmiştir.

Kaynaklarımızda Efendimiz’in (sas) bu halası ile alakalı her-hangi bir hatırasına ne yazık ki rastlayamıyoruz.

Ervâ b. Abdülmuttalib

Ervâ b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Su içirmek, susuzluğu gidermek” demektir. Efendimiz’in (sas) halası. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Ervâ anne-baba bir kardeştir. Mekke’de dünyaya gelmiştir. (85)

Hazreti Ervâ (ra), İslam’ın ilk yıllarında oğlu Hazreti Tuleyb’in (ra) vesilesi ile iman etmiştir. Bir gün Ebû Cehil, Efendimiz’e (sas) hakaret edince, Hazreti Tuleyb (ra) dayanamadı ve ona sert bir şekilde vurdu. Bunun üzerine Tuleyb’i (ra) bağlayıp hapsettiler. Sonra dayısı Ebû Leheb aracı olarak onu kurtardı. Ebû Leheb, kızkardeşi Hazreti Ervâ’ya (ra) durumu anlatıp oğluna sahip çıkmasını istediği zaman; imanın mutluluğunu yüreğinde hisseden Hazreti Ervâ (ra) validemiz şöyle diyecekti: “Oğlum Tuleyb’in hayatının en şerefli bölümü, dayısının oğlu Muhammed’i desteklediği günlerdir.”(86)

Hazreti Ervâ validemiz (ra) birgün hastalanır. Onu ziyarete gelenlerden biri Hazreti Osman’dır. Bilindiği gibi Hazret Ervâ (ra) validemiz, Hazreti Osman’ın (ra) da annesinin teyzesidir. O sırada Efendimiz’de (sas) gelir. Bu sırada ne Hazreti Ervâ (ra) ne de Hazreti Osman (ra) müslüman olmamıştı. Efendimiz (sas) halasına İslam’ı tebliğ ederken, bir şekilde de Hazreti Osman’a (ra) da İslam’ı tebliğ etmiş oluyordu. Bu hasta ziyareti vesilesiyle Efendimiz (sas), Hazreti Osman (ra) gibi büyük şahsiyetin gönlüne İslam’ın nurunu yerleştirmiş oluyordu.

_______________