Hapşırdığında

Her hâl-ü kârda Allah’a hamd olsun. “Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah’a.”

Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı biçimde çokça, tertemiz, mübarek hamdler, bereketlendirilmiş ve aynı zamanda Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu hamdler Ona mahsustur.