KÂBE DUVARLARININ YIKIM VE YAPIM İŞLERININ KUR’A ILE BÖLÜŞÜLMESI

Kureyşliler; Kabe’nin duvarlarının yıkım ve yapım işinde de ihtilafa düştüler. Velid b. Mugîre, bu hususta kur’a çekilmesini tavsiye etti, ve böyle yapıldı.[120] Kureyşliler; kabileleri dört gruba ayırdıktan sonra, Hübel putunun yanında, aralarında kur’a çektiler.[121]

Abdi Menaf ve Zühre oğullarına, Kabe’nin cephe ve kapı tarafı,

Abduddar, Esed ve Adiyy oğullarına, Kabe’nin Şam cephesi (Hatîm ve Hicr tarafı),

Teym ve Mahzum oğullarına, Kabe’nin Yemen cephesi,

Sehm, Cuman ve Âmir oğullarına, Kabe’nin Yemen cephesiyle Hacerü’l-Esved köşesi arası düştü.[122]

Her kabile; Kabe’nin kendilerine düşen yerleri için taş toplamaya ve taşımaya başladılar.[123] Erkekler ikişer ikişer olup taş, kadınlar da sıva taşıdılar.[124]