KÂBE YÜKSEKLIĞININ ONSEKIZ ARŞINA ÇIKARILIŞI

Hacerü’l-Esved Peygatm berim iz (a.s.) tarafından yerine yerleştirildikten sonra, üzerine duvar örüldü.[250]

Kabe’nin tavanına kadar ahşap bağlama kiriş sıralan 15, taş sıralan da 16 oldu. [251]

Kureyşiler; Kabe’nin, kendilerinden önce dokuz arşın olan yüksekliğine dokuz arşın daha eklediler. [252]

Böylece, Kabe’nin yerden tavana kadar yüksekliği on sekiz arşını buldu.[253]