KÂBE’NIN KUYUSUNDA BULUNAN MADENÎ LEVHALARDAKI YAZILAR

Kureyşliler; Kabe’yi yıkıp yeniden yaptıkları sırada, Kabe’nin içindeki kuyuda da, deve kuşu yumurtası büyüklüğünde iki adet sarı maden bulmuşlardı.

Onlardan birisinin üzerinde:

“Bu, Allah’ın, Haram ve dokunulmaz Beyt’idir!

Allah, onun ahalisini ibadetle rızıklandırmıştır.Orası, oralının ilkinden başkasına hıll ve helal kılınmamıştır!”

İkinci madenin üzerinde de:

“Arap kabilesinden filan oğullarının Allah için hac yaptıklarının beratıdır!” diye yazılı idi.[176