KÂBE’NIN TAVANLANIŞI

Kabe’nin duvarları, bir sıra taş, bir sıra ahşap bağlama kirişleriyle örülüp tavan seviyesine yükseltildiği zaman, Rum marangoz Bakom, Kureyşlilere:

“Kabe’nin tavanının kubbeli mi, yoksa düz mü olmasını istersiniz?” diye sordu.

Kureyşliler:

“Hayır![254] Rabbimizin Beytinin tavanını,[255] düz olarak yap” dediler.[256]

Böylece, Kabe’nin tavanını düz yaptılar.[257]

Kabe’nin son ahşap sırası üzerine on beş hezen (kiriş) attılar ve tavanı onun üzerine koydular.[258]

Kabe’nin içinden de, iki sıra halinde,[259] altı direk diktiler.[260]

Kabe’nin Şam tarafındaki duvarından Yemen tarafındaki duvarına kadar, her sırada üç direk bulunuyordu.[261]

Kâbe’nin Damına Oluk ve İçeride Dam Merdiveni Yapılışı 

Kabe’nin damına, dam suyunu Hicr mahalline akıtacak biçimde bir oluk;[262] Kabe’nin içinden, damına çıkmak için de, Şam köşesinden ahşap bir merdiven yaptılar.[263]