Ölüyü Kabre Koyunca

“Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine ona iade ediyoruz ve bir kez daha ondan çıkaracağız.” Allah’ın ismiyle, Allah’ın yolunda ve Allah Resûlünün dini üzerine.
Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine ona iade ediyoruz ve bir kez daha ondan çıkaracağız