PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN HZ. HATICE’DEN DOĞAN ÇOCUKLARI

Peygamberimiz (a.s.)ın, Hz. Hatice’den, iki erkek, dört kız çocuğu doğdu.[48]

Hz. Hatice’den ilk doğan erkek çocuğu, Hz. Kasım’dı ve Peygamberimiz (a.s.), ondan dolayı “Ebu’l-Kasım=Kasım’ın Babası” künyesini taşırdı.[49]

Hz. Kasım yürüdüğü,[50] iki yaşında bulunduğu sırada vefat etti.[51]

Peygamberimiz Aleyhisseiamın bütün çocuklarının doğum ebesi, Safiyye binti Abdulmuttalib’in cariyesi Selma Hatundu.[52]

Selma Hatun, Hz. Fâtıma’nın oğullarının da doğum ebesi idi.[53]

Peygamberimiz Aleyhisseiamın, İslâm devrinde Hz. Hatice’den ikinci erkek çocuğu doğup, kendisine Abdullah ismi verilmişti.

Hz. Abdullah, Tayyib ve Tahir diye de anı lirdi [54]

O da vefat ettikten sonra, Kureyş müşriklerinden Âs b. Vâil, Peygamberimiz için:

“Bırakınız onu! O, ebter, nesli devam etmeyecek bir adamdır! Ölünce, anılmaz olur![55] Siz de, artık ondan rahata kavuşursunuz!” dedi.[56]

Bunun üzerine, Yüce Allah, Kevser sûresini indirdi.[57]

Peygamberimiz Aleyhisseiamın oğlu Hz. Kasım’dan sonra Hz. Hatice’den ilk doğan kızı, Hz. Zeyneb idi.[58]

Hz. Zeyneb Peygamberimiz Aleyhisseiamın kızlarının en büyüğü idi.[59] Hz. Zeyneb doğduğu zaman, Peygamberimiz (a.s.) otuz yaşında bulunuyordu.[60]

Peygamberimiz Aleyhisseiamın, Hz. Zeyneb’den sonra, kızı Hz. Rukayye (Rukiyye) doğdu.[61] Hz. Rukayye doğduğu zaman, Peygamberimiz (a.s.) otuzüç yaşında idi.[62]

Hz. Rukayye’den sonra, Hz. Ümmü Külsûm doğdu.[63]

Hz. Ümmü Külsûm’dan sonra, Hz. Fâtıma doğdu.[64]

Hz. Fâtıma’nın doğumu, Kureyşlilerin Kabe’yi yeniden yaptıkları yıla rasflar.[65]

Bu da, Peygamberimiz (a.s.)a Peygamberlik gelmeden beş yıl önce olup.[66] o zaman Peygamberimiz (a.s.) otuzbeş yaşında bulunuyordu.[67]

Hz. Abbas, bir gün, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın evine gitmişti.

O sırada, Hz. Fâtıma, Hz. Ali’ye:

“Ben, senden yaşlıyım!” diyordu.

Hz. Abbas:

“Ey Fâtıma! Sen, Kureyşlilerin Kabe’yi yeniden yaptıkları ve Peygamber Aleyhisseiamın da otuz beş yaşında bulunduğu sırada doğdun. Sen de, ey Ali! Bundan yıllarca önce doğmuştun!” dedi.[68]