PEYGAMBERIMIZ HZ. MUHAMMED (A.S.)IN TEBLIGAT VE İCRAATININ KAYNAĞININ İLAHÎ VAHIY OLUŞU

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)in tebligat ve icraatının kaynağı ilahî vahiy idi

Bu gerçek, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle açıklanmıştır:

“İşte, Biz (ey Resûlüm!), sana da böylece Emrimizden bir Ruh (Kur’ân) variyettik.

Halbuki, (vahiyden önce) sen, ‘Kitab nedir? İman nedir?1 bilmezdin.

Fakat, Biz, onu (Kur’ân’ı) bir nur yaptık.

Bununla, kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet veririz.

Şüphe yok ki, sen muhakkak doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun!”[349]