Kabileleri İslama Davet, Akabe Biatları ve Medineye Hicret