Resulullah’ın (sav) Kimliği

Adı:MUHAMMED (sas) b. ABDULLAH
İsminin Anlamı:Tekrar, tekrar övülmüş, şanı yüceltilmiş
Künyesi:Ebû Kasım / Kasım’ın Babası
Kabilesi:Hâşimoğulları / Kureyş
Doğum Yılı:12 Rebiülevvel Fil Yılı / Miladi, 20 Nisan 571, Pazartesi
Doğum Yeri:Mekke
Baba Adı:Abdullah b. Abdülmuttalib
Dedesinin Adı:Abdülmuttalib b. Hâşim
Babaannesinin AdıFatıma bint Amr
Anne AdıÂmine bint Vehb
Dedesinin Adı:Vehb b. Abdümenaf
Anneannesinin Adı:Berre bint Abdüluzza
Kardeşleri:İnşallah Bizleriz. Bunu Efendimiz (sas) bizzat kendisi söylemiştir. “Benim kardeşlerim beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir.(1)
Hanımları:Hatice bint Huveylid Sevde bint Zem’aAişe bint Ebû BekirHafsa bint ÖmerZeyneb bint HuzeymeHind bint Ebî ÜmeyyeZeyneb bint CahşCuveyriye bint HârisRemle bint Ebû SüfyanSafiyye bint HuyeyMeymune bint HârisReyhane bint ZeydMâriye bint Şem’un
Oğulları:Kasım, Abdullah ve İbrahim
Kızları:Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma
Torunları:Hasan, Hüseyin, Muhassin, Zeyneb, Ümmü Gülsüm, Ali, Ümame, Abdullah
Amcaları:Hâris, Zübeyr, Ebû Talib, Ebû Leheb, Abbas, Hamza, Mukavvim, Hacl, Abdülkabe, Dırâr, Gaydak, Kusem
Halaları:Safiyye, Ümmü Hakim Beyza, Âtike, Ümeyme, Ervâ ve Berre
Dayısı:Abdüyeğus b. Vehb
Teyzesi:Fürey’a bint Vehb
Damatları:Ebû’l-Âs b. Rebî, Hz Osman ve Hz. Ali
Vefat Tarihi:Hicri, 12 Rebülevvel 11/Miladi, 8 Haziran 632
Vefat Yeri:Mescid-i Nebevi / Medine
Vefat Yaşı:63 (Miladi Takvime göre 61)
Vefat Sebebi:Şehadet(2)

1. Müslim, Taharet, 39; Nesaî, Taharet, 110; İbn Mace, Zühd,36

2.Hayber’in fethinden sonra, Hz. Peygamber (sas) henüz Hayber’deyken Yahudi bir kadın, zehir karıştırdığı bir kuzu çevirmesiyle Ona (sas) suikast düzenlemiştir. Hz. Peygamber (sas), ağzına aldığı ilk lokmayı derhal çıkarmış ve yemeğin zehirli olduğunu bildirmişti. Hz. Peygamber (sas), vefatına sebep olan hastalığı sırasında şöyle buyurdu: “Ey Âişe! Hayber’de yediğim o zehirli yemeğin elemini devamlı hissedip durdum. İşte şimdi, o zehirden dolayı kalp damarımın koptuğunu hissediyorum.” Bundan dolayı Müs-lümanlar, Resûlullah’ın (sas) -Allah’ın kendisine ihsan ettiği nübüvvet/peygamberlik şe-refiyle birlikte- şehit olarak vefat ettiğini kabul ederler. (Şulul, Kasım, Son Peygamber Hz. Muhammed (sas)’in Hayatı, s.679)