Halime bint Ebî Züeyb

Halime bint Züeyb. İsminin anlamı; “Yumuşak huylu, sakin ve müsamahalı” demektir. Efendimiz’in (sas) süt annesidir. İki yıl boyunca Efendimiz’e (sas) süt annelik yapmıştır.

Halime validemiz (ra), Efendimiz’i (sas) annesi Hazreti Âmine validemize çok zor teslim etmiştir. O’ndan (sas) ayrılması kendisine çok ağır gelmiştir. Efendimiz (sas) yıllarca süt annesini unutmayacak ve ondan her bahsettiğinde “Anneciğim, Anneciğim” diye bahsederdi.

Halime validemiz (ra) süt oğlu olan Efendimiz’e iman etmiş ve bu hal üzere vefat etmiştir.

Hazreti Süveybe

Süveybe. İsminin anlamı; “Küçük elbise, küçük sevab, iyilik” demektir. Efendimiz’in (sas) süt annesidir.

Süveybe validemiz (ra), Ebû Leheb’in cariyesi idi. Ebû Leheb, Hazreti Süveybe validemiz (ra), Efendimiz’in (sas) dünyaya geldiği müjdesini kendisine haber verdiği için onu azad etmiştir. Hazreti Abbas, Ebû Leheb’i rüyasında görmüş ve ona nasıl olduğunu sormuştu. Ebû Leheb: “Halim çok kötüdür. Sadece pazartesi günlerinde parmaklarımdan gelen serinlik ile biraz rahatlarım” der. Hazreti Abbas (ra): “Neden böyle” der. Ebû Leheb şöyle cevab verir: “Süveybe’nin, Muhammed’in (sas) doğum müjdesini verince onu azad etmemden dolayıdır.”(89)

Ey merhametlilerin en merhmetlisi olan Allah’ım; bizler Muhammed Mustafa’yı (sas) canımızdan çok seviyoruz. Can ne ki! Anamızdan, babamızdan, eşimizden, evladımızdan ve neyimiz varsa ondan da daha çok seviyoruz. O’nun (sas) adını duyunca bile yüreğimiz titriyor. Allah’ım! Sen ki, Efendimiz’e (sas) düşmanlık edene bile böyle merhamette bulundun. Ne olur, O’na (sas) iman eden biz kullarına da merhamet eyle!..

_____________

89. ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. I, s. 323

Şeyma bint Hâris

Şeyma bint Hâris. İsminin anlamı; “Bedendeki küçük bir iz” demektir. Asıl ismi ise Cüdame’dir. Efendimiz’in (sas) süt kardeşidir. Doğum tarihi tespit edilememiştir. Ancak Efendimiz’den (sas) sekiz-on yaş büyük olduğu tahmin edilmektedir.(90)

Efendimiz’in (sas), çocukluk yıllarının en güzel şahsiyetlerinden olan Şeyma validemiz, Efendimiz’e (sas) bir abla olarak ona çok iyi bakmıştır. Efendimiz (sas) hem ilgilenir hem de ona şiir okurdu. Okuduğu şiir şöyleydi:

“Allah’ım! Kardeşim Muhammed’e Uzun ömürler nasip eyle, Düşmanlarını ve hased edenlerini Mahvı perişan eyle”(91)

Şeyma validemiz (ra) de iman ederek Müslümanlardan olmuştur. Kendisi küçükken Efendimiz’in (sas) üzerine çok titrerdi. Efendimiz (sas) yıllarca süt kardeşi Hazreti Şeyma’nın (ra) kadr-i kıymetini bilmiştir.

_______________
90. ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. I, s. 326
91. A.g.e, s. 326

Ebû Seleme b. Abdülesed

Ebû Seleme b. Abdülesed. Efendimiz’in (sas) süt kardeşi ve Halası Hazreti Berre’nin (ra) oğludur. Hazreti Süveybe (ra) validemizden süt emmiştir.

Hazreti Ebû Seleme (ra) İslam’ın ilk yıllarında iman etmiştir. Şehit oluncaya kadar Efendimiz’in (sas) yanından ayrılmamıştır. Uhud savaşında aldığı yaradan dolayı şehid olmuştur. Efendimiz’in (sas) kollarında son demlerini yaşamış, vefat ettiğinde açık olan gözlerini Efendimiz (sas) kapatmış ve onun arkasından gözyaşı dökmüştür.

Ebû Süfyan b. Hâris

Ebû Süfyan b. Hâris. Efendimiz’in (sas) süt kardeşi ve amcası Hâris’in oğludur. Hazreti Halime (ra) validemizden süt emmiştir.

Hazreti Ebû Süfyan (ra), İslam’ın ilk zamanlarında iman etmemiştir. Geç olsa da iman eder ve geçmiş yılları ortaya koyduğu amelle telafi edecektir. Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Ebû Süfyan benim kardeşimdir. O ailemin hayırlılarındandır. O cennet gençlerindendir.”(92)

Efendimiz’in diğer süt kardeşleri ise şunlardır: Hazreti Hamza, Mesrûh (Hazreti Süveybe’nin oğludur), Abdullah b. Hâris (Hazreti Halime’nin oğlu) ve Ümeyme bint Hâris (Hazreti Halime’nin kızıdır). Mesrûh, Abdullah ve Ümeyme’nin hayatı hakkında kaynaklarımızda bir bilgi mevcut değildir. Ne yazık ki hayatları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Allah hepsinden razı olsun…