Turfanda Meyve Gördüğünde

Allahım, evvelini gösterdiğin gibi âhirini de göster.
Allahım, meyvalarımıza bereket ver; şehrimize bereket lütfeyle, sa’ ve müddümüze de bereket ihsan eyle.