Tuvalete Girerken

Allahım, kirden, pislikten, tepeden tırnağa pis olandan, pisliklerle hem-hâl olandan (Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan) Sana sığınırım.
Allahım, serâpâ pis olan erkek ve dişi şeyt