Tuvaletten Çıkarken

(Allahım,) Senin mağfiretini dilerim. Nimetin lezzetini bana tattıran, onun kuvvetini bende bırakıp, eziyetini benden gideren Allah’a hamd olsun. (Veya:)
Benden eziyeti gideren ve bana afiyet ihsan eden Allah’a hamd olsun.
Allahım, kalbimi nifaktan temizle, ırz ve namusumu fuhşiyattan koru