Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et ve beni rızıklandır.
Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et ve beni rızıklandır.